Lørdag d. 3. oktober 2020, Kl. 09:30 til kl. 17:00

Normalt tager børnekoret på weekend til Endelave. Det kan desværre ikke lade sig gøre i år, så i stedet tager vi en dag i Vor Frelsers Kirke og sognehuset hvor vi synger, hygger og spiser sammen.
Vi skal øve på repertoiret til Alle Helgen, BUSK, jul og måske også se på lysmessen.

Sted Sognehuset, Kippervig 2, 8700 Horsens