Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsråd

Menighedsrådet inviterer dig til orienteringsmøde og valgforsamling:

Orienteringsmøde

18. august 2020 kl. 19 i sognehuset, Kippervig: Offentligt møde om efterårets menighedsrådsvalg. Oplæg til mødet ved Borgmester Peter Sørensen. På mødet orienterer vi om arbejdet i menighedsrådet samt datoer og regler ved valget.

Under mødet byder vi på lidt godt til ganen og vi håber på en spændende debat. Der laves ikke opstillingslister på orienteringsmødet, men I kan møde nogle af de menighedsrådsmedlemmer, som overvejer at genopstille.

Valgforsamling

15. september 2020 i Sognehuset. På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Kontakt menighedsrådet

Opgavefordeling, arbejdsformer og traditioner varierer fra sogn til sogn. Derfor er det altid en god idé at kontakte os og høre, hvordan vi organiserer arbejdet. Det gør det nemmere at vurdere, hvor og hvordan du kan bidrage.

Direkte kontakt til valgbestyrelsen: vorfrelsersvalg@gmail.com

For begge møder gælder at vi tager hånd om gældende forholdsregler vedr. afstand, håndsprit m.v. Således kan møder blive afholdt i kirken, hvis vi bliver flere, end vi forsvarligt kan være i sognehuset.

TÆNK, OM VI FIK EN GOD DISKUSSION OM KIRKENS RELEVANS.

Hvad er egentlig meningen med det hele?

Menighedsrådet ved Vor Frelsers Kirke arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke lokalt. Stil op til menighedsrådsvalget 2020 og vær med til at give noget godt videre.

Rådets rolle og opgaver

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse med både kirkelige og administrative opgaver. Og opgaverne spænder vidt:

Menighedsrådet planlægger, hvilke aktiviteter der skal være i kirken, fx koncerter, babysalmesang, foredrag, besøgstjeneste og børneaktiviteter, og har derfor stor indflydelse på livet i kirken. Det er også menighedsrådet, der fastlægger gudstjenesterne.

Menighedsrådet har ansvaret for rammerne. Rådet ansætter og leder kirkens ansatte (undtagen præsterne), bestyrer kirkegården og værner om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar.

Og meningen med det hele? At skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Menighedsrådets medlemmer

Menighedsrådet består af 14 valgte medlemmer og sognets præster.

Du kan stille op, når du er:

Over 18 år

Medlem af folkekirken

Har dansk indfødsret eller bopæl i Danmark et år forud for valgdagen.

I dag kan folkekirken bruges på mange forskellige måder, og det er ikke et krav, at man er fast kirkegænger for at gøre gavn i menighedsrådet.

Du får mulighed for at bidrage med det, du kan og har lyst til, og deltage i de opgaver som du bedst kan udfylde til gavn for helheden i arbejdet. Menighedsrådet kan desuden være en god læreplads i kommunikation og debat, ledelse og samarbejde og meget mere.

Læs mere på menighedsraadsvalg.dk.

Hvad laver menighedsrådet?

Når man sidder i et menighedsråd, er det ikke kun administrative opgaver, der skal løses. Menighedsrådets opgaver spænder meget bredt og skal udover de ledelsesmæssige opgaver skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Menighedsrådet har derfor stor indflydelse på kirkens liv og vækst og beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens aktiviteter. Det kan for eksempel være det diakonale arbejde, børne- og ungdomsarbejdet eller arbejdet med kirkens medier.

Derudover er det menighedsrådet, som skal bestyre kirkegården og værne om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar. Det er også menighedsrådet, som godkender ændringer i valg af liturgi i gudstjenesten og ansætter nye medarbejdere i kirken. Dog ikke præsterne, der ansættes af Kirkeministeriet. 

Henvendelse til menighedsrådet kan ske vedrørende:

Sognets arrangementer

Kirken

Ledige stillinger som kirkefunktionær

E-post: 8053@sogn.dk

Sikker E-post: Vor Frelses Sogns menighedsråd

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.

Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.

Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.

Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket kontakt - præster

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på

www.retsinformation.dk

Menighedsrådet