Til gudstjenesterne kan der rekvireres kirkebil for gangbesværede ved henvendelse til:
Kirkekontoret på tlf. 75 62 13 93
(mandag-fredag kl. 9-13, torsdag tillige kl. 16-18)