I Vor Frelsers Kirke er liturgien (gudstjeneste-ordningen) som beskrevet i nedenstående oversigt
I løbet af kirkeåret er der dog nogle få varianter for adventstiden, fastetiden og tiden mellem påske og pinse - klik for disse tiders særlige liturgi i menuen til venstre

 

 • Klokkeringning

 • Indgangsmusik (orgel eller kor)

 • Indgangsbøn

 • 1. salme (indgangssalme)

 • Præsten siger: Herren være med Jer

 • Menigheden svarer: Og Herren være med dig

 • Bøn

 • Menigheden svarer: Amen

 • Læsning fra Det gamle Testamente (høres stående)

 • 2. salme (evt. korsang, lovsang eller litani ved kirkehøjtider)

 • Læsning fra Det nye Testamente (høres stående)

 • Trosbekendelsen

 • 3. salme (salme før prædiken

 • Bøn

 • Præsten siger: Dette hellige evangelium skriver evangelisten NN

 • Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab

 • Evangelielæsning (høres stående)

 • Prædiken og kirkebøn

 • Motet (korsang)

 • Apostolsk velsignelse (modtages stående)

 • 4. salme (salme efter prædiken)

 • Evt. dåb og dåbssalme

 • Nadverindledning med vekselsang – se salme 438

 • O du Guds Lam – se salmetavle

 • Bøn – menigheden svarer: Amen (høres stående)

 • Fadervor – menigheden svarer: Amen

 • Indstiftelsesord

 • Altergang – herunder salmesang

 • Efter altergang synges et eller flere vers af altergangssalmen

 • Bøn – menigheden svarer: Amen

 • Præsten siger: Herren være med Jer.

 • Menigheden svarer: Og Herren være med dig

 • Aronitisk velsignelse (modtages stående)

 • Menigheden svarer: Amen, amen,amen

 • 5. salme (udgangssalme)

 • Udgangsbøn

 • Udgangsmusik (orgel)