Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Påske - Pinse

 • Klokkeringning

 • Præludium / Introitus

 • Indgangsbøn

 • 1. salme (indgangssalme)

 • Præsten siger: Herren være med jer

 • Menigheden svarer: Og Herren være med dig

 • Kyrie:
  Præsten: Herre Gud Fader i Himlen.
  Menigheden: Forbarm dig over os.
  Præsten: Herre Jesus, vor frelser.
  Menigheden: Forbarm dig over os.
  Præsten: Herre Helligånd, vort lys og vor trøst.
  Menigheden: Forbarm dig over os.

Billede af ritualbøger

 • Gloria:
  Præsten: Ære være Gud i det højeste og fred på jorden, i mennesker velbehag.
  Menigheden: Vi love, vi prise og takke dig,
  al æren skal dig tilhøre.
  O Herre, Gud Fader i Himmerig,
  for kærlighed, du os mon gøre.
  Du alle ting har i vold og magt
  det alt må frem, som er din agt,
  thi frygte vi ingen fare.

 • Bøn

 • Læsning fra Det gamle Testamente (høres stående)

 • Salme

 • Læsning fra Det nye Testamente (høres stående)

 • Trosbekendelsen (synges stående)

 • 3. salme (salme før prædiken

 • Bøn

 • Præsten siger: Dette hellige evangelium skriver evangelisten NN

 • Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab

 • Evangelielæsning (høres stående)

 • Prædiken og kirkebøn

 • Motet (korsang)

 • Apostolsk velsignelse (modtages stående)

 • 4. salme (salme efter prædiken)

 • Evt. dåb og dåbssalme

 • Nadverindledning med vekselsang – se salme 438-439

 • Bøn – menigheden svarer: Amen

 • Fadervor – menigheden svarer: Amen

 • Indstiftelsesord (høres stående)

 • Altergang – herunder salmesang

 • Efter altergang synges et eller flere vers af altergangssalmen

 • Bøn – menigheden svarer: Amen

 • Præsten siger: Herren være med Jer.

 • Menigheden svarer: Og Herren være med dig

 • Aronitisk velsignelse (modtages stående)

 • Menigheden svarer: Amen, amen,amen

 • 5. salme (udgangssalme)

 • Udgangsbøn

 • Udgangsmusik (orgel)