Tilmelding til ventelisten til babysalmesangsholdet, med opstart 7. maj 2019 kl. 10.15 i Klosterkirke kirke. Du får meddelelse om, når holdet flytter tilbage til Vor Frelsers Kirke.

https://forms.churchdesk.com/f/H1WknoLLE