Konfirmandtilmelding er ikke åben endnu, grundet manglende fordeling af klasserne mellem kirkerne.

 

Her kan du via linket til folkekirkens hjemmeside, tilmelde dit barn til konirmandundervisning hos Vor Frelsers Kirke. Tilmeldingen gælder for børn der i skoleåret 2019/2020 går i 8 klasse på enten Hulvejens skole, Sct. Ibs skole og Horsens byskole.

Praksis hos os er at børnene bliver konfirmeret klassevis. De enkelte klassers konfirmationsdatoer kan findes på vores konfirmandforside her på hjemmesiden. Man kan ikke som udgangspunkt selv vælge dato, tidspunkt eller hvilken præst man ønsker for sit barns konfirmation. Fordelingen af klasserne ligger fast på forhånd mellem præsterne og det samme er gældende for datoer og tidspunkter. 

Der vil inden konfirmationsforberedelsen starter blive afholdt fælles konfirmationsindskrivelsesaftener der også fungere som informations og introduktions møder. 

Vi kan endnu ikke meddele hvornår de enkelte hold starter op efter sommerferien. Når dette er på plads vil det naturligvis blive meldt ud til de tilmeldte konfirmandfamilier. 

Disse oplysninger skal du/I have klar:

  • Dit/jeres NemID.

  • En indscannet kopi af dåbsattesten, hvis barnet er døbt i et kristent trossamfund udenfor folkekirken, evt. i udlandet.

Vær opmærksom på følgende forhold:

  • Forældremyndighedsindehaver(e) skal have NemID.

  • Tilmeldingen er først endelig, når du/I har modtaget en bekræftelse fra sognet.

  • Hvis du/I ønsker at ændre eller framelde en tilmelding, skal du/I kontakte sognet.

  • Der kan ikke vælges dato og kirke for konfirmationen i denne tilmelding. Du/I kan læse mere om dette på konfirmationssognets hjemmeside.