Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Bibeleventyr

 

Bibeleventyret - en rejse gennem Bibelens fortællinger

Præsten Christian Jaque Stub eller kirke- og kulturmedarbejder Kirsten Helles Holm tilbyder at komme ud på skolerne med bibeleventyret - et fantastisk undervisningstilbud

Billede af Bibeleventyrets logo

Bibeleventyret er en rejse gennem bibelens fortællinger, hvor alle sanser tages i brug med fagter, drama, trylleri, rap og billeder.

Det består af to dele, dels et forløb med det Gamle Testamente, dels et forløb med det Nye Testamente. Forløbene giver indblik i Bibelens kronologi og geografi og giver en fornemmelse af sammenhængen mellem grundfortællingerne.

Ved hjælp af enkle fagter kan eleverne, når de er nået gennem Bibeleventyret, gøre rede for Bibelens grundfortællinger på få minutter.

Tilbuddet bliver formidlet gennem provstiets skole-kirkesamarbejde, hvor 4. og 5. klasserne vil få tilbuddet.Bibeleventyret kan foregå i forbindelse med fagene kristendom, dansk, historie, og helst
i 6 lektioner fordelt på 3 dobbeltlektioner pr. forløb. Der er tale om ikke-forkyndende undervisning.

Tegnet billede af Adam og Eva             tegnede billeder fra bibelen             tegnet billede af dansende mand