Menighedsrådet inviterer dig til orienteringsmøde og valgforsamling

Orienteringsmøde

18. august 2020 kl. 19 i sognehuset, Kippervig: Offentligt møde om efterårets menighedsrådsvalg. Oplæg til mødet ved Borgmester Peter Sørensen. På mødet orienterer vi om arbejdet i menighedsrådet samt datoer og regler ved valget.

Under mødet byder vi på lidt godt til ganen og vi håber på en spændende debat. Der laves ikke opstillingslister på orienteringsmødet, men I kan møde nogle af de menighedsrådsmedlemmer, som overvejer at genopstille.

Valgforsamling

15. september 2020 i Sognehuset. På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Kontakt menighedsrådet

Opgavefordeling, arbejdsformer og traditioner varierer fra sogn til sogn. Derfor er det altid en god idé at kontakte os og høre, hvordan vi organiserer arbejdet. Det gør det nemmere at vurdere, hvor og hvordan du kan bidrage.

Direkte kontakt til valgbestyrelsen: vorfrelsersvalg@gmail.com

For begge møder gælder at vi tager hånd om gældende forholdsregler vedr. afstand, håndsprit m.v. Således kan møder blive afholdt i kirken, hvis vi bliver flere, end vi forsvarligt kan være i sognehuset.

TÆNK, OM VI FIK EN GOD DISKUSSION OM KIRKENS RELEVANS.

Hvad er egentlig meningen med det hele?

Menighedsrådet ved Vor Frelsers Kirke arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke lokalt. Stil op til menighedsrådsvalget 2020 og vær med til at give noget godt videre.

Rådets rolle og opgaver

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse med både kirkelige og administrative opgaver. Og opgaverne spænder vidt:

Menighedsrådet planlægger, hvilke aktiviteter der skal være i kirken, fx koncerter, babysalmesang, foredrag, besøgstjeneste og børneaktiviteter, og har derfor stor indflydelse på livet i kirken. Det er også menighedsrådet, der fastlægger gudstjenesterne.

Menighedsrådet har ansvaret for rammerne. Rådet ansætter og leder kirkens ansatte (undtagen præsterne), bestyrer kirkegården og værner om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar.

Og meningen med det hele? At skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Menighedsrådets medlemmer

Menighedsrådet består af 14 valgte medlemmer og sognets præster.

Du kan stille op, når du er:

Over 18 år

Medlem af folkekirken

Har dansk indfødsret eller bopæl i Danmark et år forud for valgdagen.

I dag kan folkekirken bruges på mange forskellige måder, og det er ikke et krav, at man er fast kirkegænger for at gøre gavn i menighedsrådet.

Du får mulighed for at bidrage med det, du kan og har lyst til, og deltage i de opgaver som du bedst kan udfylde til gavn for helheden i arbejdet. Menighedsrådet kan desuden være en god læreplads i kommunikation og debat, ledelse og samarbejde og meget mere.

Læs mere på menighedsraadsvalg.dk.

 

Retningslinjer for en åben Vor Frelsers Kirke

Vi er naturligvis enormt glade, for igen at kunne byde velkommen i Vor Frelsers Kirke efter nedlukningen. Selvom vi helst så en tilbagevenden, til hvordan verden var for blot få måneder siden, så må vi som kirke indordne os efter de nu gældende regler. Selvom vi vil bestræbe os på, at bevare en genkendelighed i vort arbejde, må visse ting alligevel være anderledes end før. Derfor har vi besluttet følgende:

Hvor mange, hvor tæt og hvor? Sommeren ud kan vi som udgangspunkt huse 90 kirkegængere. Selvfølgelig kan tallet variere, afhængigt af hvordan fordelingen er mellem enkelt personer og familier, da der ikke er samme afstandskrav til disse. Vi holder afstand til hinanden for at beskytte hinanden. Derfor gælder afstandkravene omkring 1 meters afstand, til personer der ikke er en del af ens husstand. Men fordi at vi i kirken gerne vil synge, så er vi nødt til at holde 2 meters afstand under de kirkelige handlinger, da sang øger behovet for afstand. Altså 1 meter mellem hinanden generelt i kirken, og 2 meter under kirkelige handlinger. Pladserne hvor man kan sidde vil være synliggjort, ved at der ved hver plads vil være en salmebog.

Sprit og hygiejne? Vi ønsker naturligvis at gøre et besøg i kirken, så trygt som overhovedet muligt. Derfor opfordre vi alle til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne og sikkerhed. Der vil være opstillet håndsprit til fri afbenyttelse ved indgangen til kirken. Hjælp os med at passe på hinanden og bliv hjemme hvis du føler dig syg.

Nadver og dåb? Der vil som udgangspunkt være nadver til alle vores højmesser over sommeren. Præsten eller andet personale vil orientere om hvordan det kommer til at foregå. Dog igen med sikkerheden centralt placeret. Generelt opfordrer vi til at følge personalets vejledning, i forbindelse med de kirkelige handlinger.
Vi har åbent for dåb i højmessen, da vi mener det er en vigtig del af dåben, at barnet bliver præsenteret for og budt velkommen i menighedden. Dog må vi af hensyn til pladsen i kirken, begrænse det til en dåb per højmesse. Ved ønsker om dåb på en allerede optaget søndag, opfordrer vi til at vælge den næstforkomende frie søndag, eller evt. benytte sig af muligheden for en lørdags dåb, eller en separat dåb senere på dagen.

Koncerter over sommeren Hver lørdag klokken 11 i sommerferien slår vi dørene op for en række klassiske koncerter i kirken. Første koncert bliver 4. juli og vi slutter af lørdag den 8. august. Koncerterne tager omkring 30 minutter og der er gratis adgang.

Besøg i kirken? Kirken vil blive åbnet op for besøgende og nysgerrige sjæle i løbet af sommeren. Vi er dog stadigt igang med den sidste del af restaureringen efter branden i kirken i 2018. Specifikt er det orglet der er ved at blive gjort klar til brug igen, hvilket betyder at kirken desværre ikke bliver åben for besøgende, ud over de kirkelige handlinger naturligvis, før til juli.

Kontorets åbningstider? Kirkekontoret i Kippervig har igen normalt åbent, dvs. Man-fre kl. 9-13 samt torsdag kl. 16-18.

Vi håber på at i alle er ved godt mod, og vil møde os med smil og forståelse for denne anderledes situation vi står i sommeren over. Vi vil i hvert fald bestræbe os på at levere så meget og så godt kirke som det er os muligt. Pas godt på jer selv og så ses vi snart :)

Ledig stilling som hverdagskirkesanger til besættelse den 1. oktober

Se stillingsopslaget her

  

Information omkring

børneaktiviteter i kirken

 

Det er blevet bestuttet at vente med opstart af alle aktiviteter, der henvender sig primært til børn til efter uge 32. Det drejer sig omkring følgende faste aktiviteter: 

  • Babysalmesang

  • Legestue

  • Børnegudstjeneste med spisning 

  • Kor

  • Minikonfirmand

Man kan være med til børnegudstjeneste på vores facebook side (Vor Frelsers kirke Horsens) både Kristihimmelfartsdag og Pinsedag.


​Vi glæder os til en ny opstart for alle aktiviteterne efter sommerferien. Der kommer information, om tidspunkt for opstart af de enkelte aktiviteter her på siden.  

 

MUSIK & EFTERTANKER

17.05.2020

5. søndag efter påske.
Sognepræst Leif Nielsen taler over Joh 17, 1-11
Cantica Ungdomskor, under ledelse af Kevin Laplante, synger Min Jesus, lad mit hjerte få og Sig månen langsomt hæver.

10.05.2020

4. søndag i påske.
Nicolai S. Nielsen spiller Claude Debussys Clair de lune.
Reflektion v/ sognepræst Christian Stub

 

Opdatering den 20/03/2020 omkring nye datoer for konfirmationer:

Der er nu kommet nye datoer for årets konfirmationer.

Konfirmationerne i Vor Frelsers Kirke 2020:

Søndag, 30. august kl. 11.00: Hulvej Skoles 8.X ved Leif Nielsen

Søndag, 30. august kl. 09.00: Hulvej Skoles 8.Z ved Anja Elm

Søndag, 06. september kl. 09.00: Sct. Ibs Skoles 8.B ved Leif Nielsen

Søndag, 06. september kl. 11.00: Sct. Ibs Skoles 8.C ved Chistian Jaque Stub

Søndag, 13. september kl. 11.00: Horsens Byskoles 8.V (afdeling Fussingsvej) ved Anja Elm

 

"Syng med os!"...

...er opfordringen fra alle børnene i Cantica-korene. Sang giver glæde både hos den der synger og dem der lytter på, sang giver sammenhold og nye venner, sang åbner øjne og ører for samspillet mellem den enkelte og fællesskabet, sang træner læsefærdigheder og koncentration.

Cantica hører til i Vor Frelsers Kirke og er for børn og unge fra hele byen.

Korlivet kan starte allerede i 2. klasse, hvor der hver tirsdag lige efter skole synges og leges med musikken i 3 kvarter. Koret kaldes spirreVIPkoret, og mange har hørt børnene synge med, lige inden borgmesteren tænder byens juletræ ved indgangen til december. Koret slutter sæssonen af med at synge med ved fastelavnsgudstjenesten i slutningen af februar.

Børn i 3. til 6. klasse kan synge med i børnekoret, der øver lidt senere tirsdag eftermiddag. Her er ambitionen af lære at synge 2-stemmige sange, og koret er med ved en del gudstjenester, koncerter og luciaoptog rundt om i byen.

Fra 7. klasse og opad byder ungdomskoret på mange spændende udfordringer for dem der går i folkeskolens ældste klasser og gymansiet. Her er hele musikhistorien i spil fra middelalder til helt nyskreven musik for 3-4 stemmer, musik der både er krævende og tilfredsstillende at synge.

For alle korene gælder at der synges på et klassisk grundlag. Det klassiske er fremmed for mange børn og unge, men som med alt af god kvalitet vinder musikken hurtigt plads i de unge hjerter.

Korene ledes af kirkens organister Kevin Laplante og Nicolai Nielsen, og der kan læses meget mere om korene på cantica.dk og Vor Frelsers Kirkes hjemmeside www.hvfk.dk eller kontakte kirkens organister og høre mere.

Cantica er en forening på linie med idrætsforeninger og spejerbevægelser. Medlemmerne betaler kontingent og foreningen modtager støtte fra Horsens Kommune.