Ekstraordinær valgforsamling til Vor Frelsers Kirkes menighedsråd.

Tirsdag 6. oktober kl. 19:00 i Sognehuset, Kippervig 2.

Vi skal holde udfyldningsvalg til menighedsrådet. Der skal vælges endnu 4 menighedsrådsmedlemmer og mindst 3 stedfortrædere.

Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet og som stedfortrædere

Kontakt menighedsrådet

Opgavefordeling, arbejdsformer og traditioner varierer fra sogn til sogn. Derfor er det altid en god idé at kontakte os og høre, hvordan vi organiserer arbejdet. Det gør det nemmere at vurdere, hvor og hvordan du kan bidrage.

Direkte kontakt til valgbestyrelsen: vorfrelsersvalg@gmail.com

Vi tager hånd om gældende forholdsregler vedr. afstand, håndsprit m.v. Således kan møder blive afholdt i kirken, hvis vi bliver flere, end vi forsvarligt kan være i sognehuset.

Resultatet af valgforsamlingen i Vor Frelsers Sogn d. 15 september 2020:

Vi var 25 personer til valgforsamlingen heraf 18 stemmeberettigede.

Der var 9 kandidater opstillede. Alle blev valgt.

Rie Kolding Karnøe
Henning Bindeballe Frederiksen
Birthe Lyhning Froberg
Søren Grysbæk
Adalbert Juretzka
Erik Falk Jacobsen
Bent Riis
Anne Kirstine Tornbjerg (nyvalgt)
Alexander Andreas Jacob J Holst

Eftersom der skal vælges ialt 13 menighedsrådsmedlemmer og hertil et antal stedfortrædere, bliver der udskrevet suppleringsvalg (udfyldningsvalg), det bliver tirsdag d. 6 oktober. Her håber vi at kunne vælge endnu 4 menighedsrådsmedlemmer og 3-7 stedfortrædere.

Så hvis du gik og overvejede at opstille, enten som medlem eller suppleant, så kan det altså stadigt lade sig gøre 

 

 

 

Gå på opdagelse i kirken via Google street view 

 

Opdateret information omkring

børneaktiviteter i kirken efter sommerferien 2020

 

 Vor Frelsers Kirke starter følgende faste aktiviteter op: 

  • Babysalmesang 

  • Børnegudstjeneste med spisning 

  • Børnekor og ungdomskor

  • Minikonfirmand

 

Vi følger sundhedsmyndighedernes coronaretningslinier i alle vores aktiviteter, og man vil derfor bl.a. skulle spritte figerne af ved ankomst og undervejs i aktiviteten, samt overholde afstandskravet. 

Legestuen er desværre fortsat lukket, da vi ikke kan overholde kravet om afstand på en meter. Følg også med i legestuens aktiviteter på facebooksiden: Vor Frelser Kirke Legestue. 

 

 

 

 

"Syng med os!"...

...er opfordringen fra alle børnene i Cantica-korene. Sang giver glæde både hos den der synger og dem der lytter på, sang giver sammenhold og nye venner, sang åbner øjne og ører for samspillet mellem den enkelte og fællesskabet, sang træner læsefærdigheder og koncentration.

Cantica hører til i Vor Frelsers Kirke og er for børn og unge fra hele byen.

Korlivet kan starte allerede i 2. klasse, hvor der hver tirsdag lige efter skole synges og leges med musikken i 3 kvarter. Koret kaldes spirreVIPkoret, og mange har hørt børnene synge med, lige inden borgmesteren tænder byens juletræ ved indgangen til december. Koret slutter sæssonen af med at synge med ved fastelavnsgudstjenesten i slutningen af februar.

Børn i 3. til 6. klasse kan synge med i børnekoret, der øver lidt senere tirsdag eftermiddag. Her er ambitionen af lære at synge 2-stemmige sange, og koret er med ved en del gudstjenester, koncerter og luciaoptog rundt om i byen.

Fra 7. klasse og opad byder ungdomskoret på mange spændende udfordringer for dem der går i folkeskolens ældste klasser og gymansiet. Her er hele musikhistorien i spil fra middelalder til helt nyskreven musik for 3-4 stemmer, musik der både er krævende og tilfredsstillende at synge.

For alle korene gælder at der synges på et klassisk grundlag. Det klassiske er fremmed for mange børn og unge, men som med alt af god kvalitet vinder musikken hurtigt plads i de unge hjerter.

Korene ledes af kirkens organister Kevin Laplante og Nicolai Nielsen, og der kan læses meget mere om korene på cantica.dk og Vor Frelsers Kirkes hjemmeside www.hvfk.dk eller kontakte kirkens organister og høre mere.

Cantica er en forening på linie med idrætsforeninger og spejerbevægelser. Medlemmerne betaler kontingent og foreningen modtager støtte fra Horsens Kommune.