Konfirmation

Konfirmation 2025:

 

I Skoleåret 2024-2025 forberedes og konfirmeres der følgende skoler og klasser i Vor Frelsers Kirke:

 

Horsens Byskole: 8.X og 8.Y konfirmeres 3.søndag efter påske, søndag d. 11. maj 2025.

 

Obs: 8.V konfirmeres i Sønderbro Kirke, mens Specialafdelingen konfirmeres i Klosterkirken samme dag.

 

 

Hulvej Private skole: 8.X og 8.Y konfirmeres 4. lørdag efter påske, lørdag d. 17. maj 2025.

 

Obs: 8.Q og 8.Z konfirmeres i Sønderbro Kirke, søndag d. 18. maj 2025

 

 

Sct Ibs skole: 8.B og 8.C konfirmeres 5. søndag efter påske, søndag d. 25. maj 2025.

 

Obs: 8.A konfirmeres i Klosterkirken; 8.D konfirmeres i Sønderbro Kirke samme dag.

 

 

Obs: Langmarksskolen konfirmeres i Klosterkirken

 

Lundagerskolen konfirmeres i Klosterkirken

 

 

Tilmelding: Kommende konfirmander og forældre inviteres til info- og indskrivningsmøde via skolernes Intranet i den kirke, klassen er tildelt. Indskrivningen finder sted i efter sommerferien. Se skolens intra. Her findes også et tilmelingsskema.

 

Indskrivning finder sted:

 

For Horsens Byskole: Torsdag d. 5. september

 

For Hulvej Private Skole: Tirsdag d. 27. august 2024

 

For Sct Ibs Skole: Tirsdag d. 3. september 2024

 

For Horsens Byskole, Specialafdeling: Torsdag d. 29. august

 

 

Tilmeldingsskema kan også udprintes her: (Download tilmeldingsblanket)

Det er vigtigt at medbringe tilmeldingsskemaet udfyldt og underskrevet. Vær opmærksom på, at iflg. lovgivningen skal begge forældremyndighedsindehavere, skriver under, for at kirken må modtage den kommende konfirmand til forberedelse og senere konfirmation. Dette kan der IKKE dispenseres fra, og uden gyldig tilmelding er vi desværre nødsaget til at afvise den kommende konfirmand, indtil gyldig tilmelding foreligger.

 

 

Konfirmationer i fremtiden:

 

Fra og med skoleåret 2025-2026 forberedes og konfirmeres følgende skoler og klasser i Vor Frelsers Kirke:

 

Sct Ibs Skole 8.A og 8.B konfirmeres 5. lørdag efter påske.

 

8.C og 8.D konfirmeres 5. søndag efter påske.

 

Horsens Byskole konfirmeres 3. søndag efter påske. Obs: Ved store hold evt. også 3.lørdag efter påske.

 

Obs:                

Specialafdelingen konfirmeres i Klosterkirken.

 

Hulvej Private Skole konfirmeres i Sønderbro Kirke.

 

Langmarkskolen og Lundagerskolen konfirmeres i Klosterkirken.

                        

 

 

Konfirmationsforberedelse i Folkekirken


Konfirmationsforberedelsen bygger på dåben, og dens formål er at danne grundlag for din personlige dannelse på det religiøse område. Den skal gerne give dig inspiration til at tænke over livets store spørgsmål. Den kan være med til at modne dig, så du nemmere finder de svar, som du personligt kan navigere efter i dit liv.

Du får styrket dit kendskab til det kristne trosgrundlag, hvis betydning bliver aktualiseret i samtaler og diskussioner med præsten og de andre på holdet.

I løbet af forberedelsen får du mulighed for at opleve folkekirkens gudstjeneste, dens salmer og ritualer samt ikke mindst de bibelske tekster i et såvel historisk som moderne perspektiv. Det er efterhånden her ved at blive almindeligt at inddrage de nyeste elektroniske medier.

Hvis du som kommende konfirmand forsømmer forberedelsen eller ikke følger de anvisninger, som præsten i øvrigt giver, kan præsten afvise dig fra forberedelsen og dermed fra konfirmationen.

   Konfirmand