Advent

  • Klokkeringning

  • Introitus: Davidssalme 24

  • Indgangsbøn

  • Indgangssalme

  • Hilsen: Præsten siger: "Herren være med jer!"
   Menigheden svarer: "Og Herren være med dig!"

  • Bøn: Præsten indleder med: "Lad os alle bede..."

Billede af ritualbøger


Menigheden svarer: "Amen"

 • Korsang: Halleluja! Jeg er verdens lys...

 • 1. læsning - Menigheden står op

 • 2. salme eller dåbssalme

 • 2. læsning eller dåb - Menigheden står op

 • Trosbekendelsen (Udgår, hvis der er dåb)
  Menigheden synger trosbekendelsen stående

 • Salme før prædikenen

 • Præsten siger: "Dette hellige evangelium skriver evangelisten..."
  Menigheden rejser og svarer: "Gud være lovet for sit glædelige budskab."

 • Evangelielæsning - Menigheden står op

 • Prædiken og kirkebøn

 • Motet (korsang)

 • Apostolsk velsignelse - Menigheden står op

 • Salme efter prædikenen

 • Nadverindledning med vekselsang – se salme 438

 • O du Guds Lam - se salme 439

 • Bøn – Menigheden svarer: "Amen."

 • Fadervor – Menigheden svarer: "Amen."

 • Indstiftelsesord

 • Altergang – herunder synges en salme

 • Efter altergangen synges det sidste vers af altergangssalmen

 • Bøn: Præsten indleder med at sige: "Lad os alle bede...."
  Menigheden svarer: "Amen."

 • Aronitisk velsignelse - Menigheden står op
  Menigheden svarer: " Amen, amen,amen."

 • Udgangssalme

 • Udgangsbøn

 • Udgangsmusik (orgel)