Liturgi Påske - pinse

Liturgi

På visse tider af kirkeåret bruges en særlig liturgi ved Højmessen

Liturgien ved påske og pinse ser således ud:

Klokkeringning  
Præludium /introitus (stilhed)  
Indgangsbøn  
Indgangssalme  
Salutation

Præsten: Herren være med Jer

Menigheden: Og Herren være med dig

Kyrie

Præsten: Herre Gud Fader i himlen
Menigheden: Forbarm dig over os
Præsten: Herre Jesus, vor frelser
Menigheden: Forbarm dig over os
Præsten: Herre Helligånd, vort lys og vor trøst
Menigheden: Forbarm dig over os

Gloria Præsten: Ære være Gud i det højeste og fred på Jorden, i mennesker velbehag
Menigheden: Vi love, vi prise og takke dig, al æren skal dig tilhøre.
O Herre, Gud Fader i himmerig, for kærlighed, du os mon gøre.
Du alle ting har i vold og magt det alt må stå frem, som er din agt, thi grygte vi ingen fare.
Kollekt  
Læsning Fra Det gamle Testamente.
Menigheden står op.
Salme  
Læsning Fra Ny testamentes brevdel
Menigheden står op
Trosbekendelsen Menigheden synger trosbekendelsen stående
Salme før prædiken  
Kort bøn Derpå siger præsten: "Dette hellige evangelium skriver evangelisten ...."
Menigheden svarer: "Gud være lovet for sit glædelige budskab"
Evangelielæsning Menigheden står op
Prædiken Kirkebøn
Meddelelser  
Motet ved koret før den Apostolske Velsignelse
Den Apostolske Velsignelse Menigheden står op
Salme  
Dåb Fadervor bedes i fællesskab
Dåbsvers
Nadver Efter præstens indledende lovprisning synger menigheden:
Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige.
Himle og jorden er fuld af din herlighed, Hosianna i det højeste.
Præsten: Velsignet være han, som kommer i Herrens navn.
Menigheden: Hosianna i det højeste.
Salme Salme nr. 439 - O du Guds Lam
Nadverbøn + Fadervor  
Indstiftelsesord Menigheden står op
Uddeling Herunder synges en nadversalme
Bortsendelsesord Herefter synges sidste vers af nadversalmen.
Kollekt  
Salutation Præsten siger: Herren være med Jer
Menigheden svarer: Og Herren være med dig
Den aronitiske Velsignelse Menigheden står op
Udgangssalme  
Udgangsbøn  
Postludium Menigheden sidder ned under postludiet, men står op når dåbsbørn følges ud.
Vedr. præ- og postludium: Se opslag under orglet.