Musikgudstjenester

Musikken klinger, hver eneste gang vi forsamles i kirken, men nogle gange gør vi os ekstra umage og giver musikken en fremtrædende rolle.

Billede af organist Kevin der dirigere stort orkester


Året igennem er der musikgudstjenester - f.eks. alle adventssøndage, ved påske og ofte den sidste søndag i hver måned. Her får musikken lov at tage over og give rum og stemning for den enkelte til reflektion. Musikgudstjenesterne spænder vidt fra barokkens kantater med kor og orkester, værker for lige stemmer og harpe, klaver eller orgel, klassisk kammermusik og orgelmusik til musik af mere rytmisk tilsnit for børnekor.
Vi forsøger at spænde vidt og både holde den musikalske tradtion levende og samtidig forny repertoiret med nyopførelser og bestillingsværker - samtidig med at vi forsøger at udfordre og dygtiggøre vore korsangere.