Attester

Attester og attestbestilling

Du er berettiget til  en attest udstedt fra Personregistret, såfremt du er

  • fødselsregistreret i Danmark
  • registreret på baggrund af international fremmedadoption.

 

Derudover kan du få en attest, såfremt der er foretaget en registrering på dig i Personregistret. Dette kan f.eks. dreje sig om dåb i Folkekirken eller navneændring.

Det forudsættes, at du er døbt i Danmark, hvis du har brug for en fødsels- og dåbsattest. Hvis du skal bruge en tilsvarende attest, og ikke er døbt, så skal du bestille en Personattest.

Hvis du ikke kan få lov til at bestille en attest på borger.dk så kontakt dit kirkekontor.

Du kan kun bestille din egne attester, og attester på egne børn under 18 år digitalt. Har du ikke NemID kan du henvende dig personligt på et kirkekontor  for at få udstedt en ny attest uden at have bestilt attesten digitalt. Husk  at medbringe gyldig billedlegitimation.     

Personattesten attesterer oplysninger af civil karakter, der på udskriftstidspunktet er registreret om dig i Personregistret. Civile oplysninger fremgår også af Det Centrale Personregister/CPR.

Personattesten   erstatter følgende attester:

  • Fødselsattest, 
  • Fødsels- og Navneattest,
  • Navneattest samt
  • Døds- og begravelsesattest

 

Følgende attester kan bestilles digitalt med NemID på borger.dk :

  • Personattest
  • Personattest (dansk/engelsk)
  • Fødsels- og Dåbsattest
  • Fødsels- og Dåbsattest (dansk/engelsk)
  • Vielsesattest
  • Vielsesattest (dansk/engelsk)

Levering

Du har mulighed for at få din attest leveret på følgende måder:

  • Digital post (e-Boks).  Attesten, som du modtager digitalt, er digitalt signeret . Det vil sige, at attesten er signeret med Kirkeministeriets digitale signatur. En digital signatur er en form for elektronisk, krypteret stempel og bekræfter, at attesten kommer fra Kirkeministeriet som myndighed og ikke er blevet ændret. Du kan se signaturen, når du åbner attesten i Adobe Acrobat Reader.
  • Brevforsendelse.  Attesten vil blive afsendt med post til din folkeregisteradresse. Bor du ikke i Danmark, får du mulighed for at angive en adresse, som du ønsker attesten sendt til.  Brevforsendelse sker IKKE  på en telefonisk henvendelse eller almindelig mailhenvendelse.
  • Afhentning på et kirkekontor. Du kan bestille en attest til afhentning på kirkekontoret i dit bopælssogn. Husk  at medbringe gyldig billedlegitimation.


Bestil attest her
 

Registerindsigt