Kirketjenere

 

Træffes som regel:
Mandag - fredag kl. 08 - 14.30

Tlf.  7562 3270
e-post: kirketjener@hvfk.dk

Helle Nielsen

________________________________________________________________________________________

Evan Jakobsen

___________________________________________________________________________________________

Morten