GDPR - privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Vor Frelsers Kirke Horsens

Oprettet d. 25/5-2018

Vor Frelsers Kirke Horsens (herefter benævnt HVFK)’s dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når du ønsker det.

Kontaktoplysninger på dataansvarlig

HVFK er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Andreas Grandt Petersen

Adresse: Kippervig 4, 8700 Horsens

CVR. Nr.

Tlf: 75 62 13 93

Mail: kkm@hvfk.dk

Website: www.hvfk.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

   1. Almindelige personoplysninger

    1. Kontaktoplysninger som navn, telefonnummer, emailadresse,

    2. særlige oplysninger i forbindelse med enkelt arrangementer

   2. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse

    1. indsamles af Kirkeministeriet.

  1. Almindelige personoplysninger

   1. Kontaktoplysninger som navn, telefonnummer, emailadresse,

   2. særlige oplysninger i forbindelse med enkelt arrangementer

  2. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse

   1. indsamles af Kirkeministeriet.

  1. Kontaktoplysninger som navn, telefonnummer, emailadresse,

  2. særlige oplysninger i forbindelse med enkelt arrangementer

  1. indsamles af Kirkeministeriet.

Personoplysninger indsamles ved?

Når du tilmelder dig arrangement gennem ChurchDesk eller ved personlig henvendelse.

HVFK’s formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har lovlig grund.

Lovlig grunde til behandling er særligt:

  • Foreningens legitime interesser i at behandle dine oplysninger.

  • At det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig

  • Behandling efter lovkrav

  • Behandling ved samtykke

Formål med behandling af personoplysninger

  • til stadighed at give dig relevante tilbud fra Vor Frelsers Kirke Horsens

  • Opfyldelse af lovkrav

  • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

  • Afholdelse af sociale arrangementer og andre kirkelige aktiviteter

  • Brug af situationsbilleder taget i kirken, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i kirken.

Samtykke

Ved tilmelding giver du dit samtykke til at medlemsoplysninger bruges til ovenstående formål.

Vi indhenter derfor kun dit samtykke når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til formål, der ikke er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke til andet end de ovennævnte formål, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.


 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode i overensstemmelse med følgende kriterier:

  • Så længe du selv ønsker at være på modtagerlisten

  • Indtil der ikke længere er sammenhæng mellem vores aktiviteter og din tilmelding

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandling af data

  • Retten til indsigt i egne personoplysninger

  • Retten til berigtigelse

  • Retten til sletning

  • Retten til begrænsning af behandling

  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data på elektronisk form)

  • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Se kontaktoplysninger øverst i dokumentet.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted (www.HVFK.dk)
Ved væsentlige ændringer vil du modtage besked herom.