Navngivning/navneændring

Navngivning

 

Inden et barn fylder seks måneder, skal det have mindst et fornavn og et efternavn.
 
Hvis barnet ikke har fået sit navn i tide, får barnet automatisk moderens efternavn. Desuden står forældrene eller den, der har forældremyndigheden over barnet, til bødestraf. Navngivning kan ske på følgende måder:

 

Navngivning ved dåb

 
Dit/jeres barn kan navngives ved dåb. Ved fælles forældremyndighed, skal begge forældre være enige om dåben.
 
Hvis dåb ønskes, kontakt da kordegnen på kirkekontoret på 75621393 eller via sikker mail. Her skal du/I bruge NemID.
Barnet kan også navngives før dåb. Det sker ved digital navngivning, ligeledes inden barnet er fyldt 6 måneder.

 
Digital navngivning før dåb

 
Barnet skal som udgangspunkt navngives digitalt via www.borger.dk med NemID. Er dette ikke muligt kan en navngivningsblanket printes her og sendes til kirkekontoret i sognet, hvor du/I bor.
 
Hvis I har fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive/signere anmeldelsen af navngivningen.
 
Er barnet fødselsregistreret i Sønderjylland, sendes navngivningsblanketten til den kommune, barnet er fødselsregistreret i.
 
Er der spørgsmål i forbindelse med navngivningen, kontakt da kirkekontoret i det sogn, hvor du/I bor. Hvis barnet er født i Sønderjylland, så kontakt den kommune, hvor barnet er fødselsregistreret.

Hvad må barnet hedde

Du/I kan læse mere om navngivning på www.borger.dk eller Familieretshusets hjemmeside (www.familieretshuset.dk) Skriv navnelister i søgefunktionen så kan du/I  finde listen over godkendte fornavne.

Navneændring

 


Hvis du har fast bopæl i Danmark, har du mulighed for at søge om navneændring med NemID på www.borger.dk.
 
Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor. Hvis du er født i Sønderjylland, behandles den i din sønderjyske fødekommune.
 
Gebyr

Der skal betales gebyr i forbindelse med navneændring. Gebyret dækker selve behandlingen af ansøgningen. Gebyret bliver derfor ikke tilbagebetalt, hvis ansøgningen ikke kan imødekommes. Gebyret skal betales, når du indsender ansøgningen på www.borger.dk. Gebyret er på 505 kr. (2020)
 
Hvis du ikke kan få NemID, eller hvis den der skal godkende ansøgningen ikke kan få NemID, så kan I udfylde ansøgningen - til print.  - Ansøgningsskema
 
Gælder det navneændring i forbindelse med vielse, skal du anvende blanketten 'Navneændring på bryllupsdagen - til print'.
Ansøgningsskema
 
 
Læs mere om navneændring på via følgende link - Navneændring
 
Er dine spørgsmål ikke besvaret ved ovennævnte, så kontakt vores kirkekontor, og tag en snak med vores kordegn.