Voksenkoret

Voksenkoret ved Vor Frelsers Kirke er et blandet kor, der primært synger fra det klassiske, kirkelige repertoire.
Nye medlemmer er meget velkomne. Det koster ikke noget at være med, men korerfaring er nyttigt. Korprøverne suppleres med øvning hjemme - der stilles som regel øvefiler til rådighed, så også dem, der ikke er så skarpe til at læse noder, kan være med.

I foråret 2024 arbejder vi med Christian Præstholms kantate Herren er min hyrde og Peter Heises cyklus Forår og sommer

Lørdag den 15. juni klokken 11 synger koret Forår og Sommer som en del af Canticas sommermatiné
Søndag den 1. september klokken 11 medvirker alle Cantica-korene ved friluftgudstjenesten Klar-Parat-Start på Torvet
Lørdag den 28. september er koret med ved byens Kortræf
Søndag den 3. november klokken 10 synger koret Herren er min hyrde for kor og orgel
Søndag den 8 december klokken 16 synger alle Canticas kor med ved De ni Læsninger
Søndag den 15. december klokken 16 har koret sin egen advents musikgudstjeneste

Interesserede er velkomne til at kontakte Nicolai for flere oplysninger: organister@hvfk.dk eller på telefon 42 55 41 81

   Voksenkor - prøve