Fødsel og faderskab

Når man står i den dejlige situation, at man er blevet forældre, sker der det, at barnets fødsel registreres. Dette sker indenfor de første 14 dage efter fødslen. I praksis er det jordemoderen der registrerer fødslen i samarbejde med kordegnen i moderens bopælssogn. 

Hvis forældrene er gift, registreres moderens mand automatisk som barnets far. Hvis dette ikke svare til jeres ønskede familiekonstallation, så ret hurtigst muligt henvendelse til kirkekontoret. 

Hvis forældrene ikke er gift kan de indgive en omsorgs- og ansvarserklæring, hvor faderen påtager sig forældremyndighed sammen med moderen, og de vil herefter have fælles forældremyndighed over barnet.  Dette skal gøres via www.borger.dk indenfor de første 28 dage efter fødslen. Erklæringen kan også udfyldes før fødslen så man er sikker på ikke at glemme det, i den søde travlhed og udmattelse efter fødslen. 

Hvis man er fritraget for NemID kan man udfylde en blanket der udskrives og afleveres på kirkekontoret. Dette er dog udelukkende til når en eller begge forældre  ikke har NemID. 
Denne blanket findes via følgende link - Blanket til udskrivning
 

 

Henvendelse vedrørende personregistrering

Der henvises til digital selvbetjening på www.borger.dk- og www.personregistrering.dk - se links nedenfor