Højmesse

Hver søndag kl. 10.00 er der højmesse i
Vor Frelsers Kirke.

Højmessen er den almindelige søndagsgudstjeneste, som fejres i folkekirkerne hver søndag med salmer, trosbekendelse, prædiken, nadver, velsignelse og indimellem dåb. 

Under højmessen er der ofte "kirketid for børn", hvor børnene kan gå med kirke- kulturmedarbejderen ind i sognehuset under prædikenen. Her er legesager, man kan tegne og måske bliver der læst en historie højt. Forældrene må også gerne gå med, hvis de har lyst. 

Oppe foran i kirken er der desuden lavet et børneområde, hvor børnene kan sidde og tegne, læse eller lægge puslespil under gudstjenesten. Man kan også tage en tegneblok med sig ned på pladsen i kirken og sidde der og tegne. 

Højmessens liturgi


I Vor Frelsers Kirke er liturgien (gudstjeneste-ordningen) som beskrevet i nedenstående oversigt
I løbet af kirkeåret er der dog nogle få varianter for adventstiden, fastetiden og tiden mellem påske og pinse - klik for disse tiders særlige liturgi i menuen til venstre

 

  • Klokkeringning

  • Indgangsmusik (orgel eller kor)

  • Indgangsbøn

  • Indgangssalme

  • Hilsen: Præsten siger: "Herren være med jer!"
   Menigheden svarer: "Og Herren være med dig!"

  • Bøn: Præsten indleder med: "Lad os alle bede..."

Billede af ritualbøger


Menigheden svarer til sidst: "Amen."

 • 1. læsning - Menigheden står op

 • 2. salme eller dåbssalme

 • 2. læsning eller dåb - Menigheden står op

 • Trosbekendelsen (Udgår, hvis der er dåb)
  Menigheden synger trosbekendelsen stående

 • Salme før prædikenen

 • Præsten siger: "Dette hellige evangelium skriver evangelisten..."
  Menigheden rejser sig og svarer: "Gud være lovet for sit glædelige budskab."

 • Evangelielæsning - Menigheden står op

 • Prædiken og kirkebøn

 • Motet (korsang)

 • Apostolsk velsignelse - Menigheden står op

 • Salme efter prædikenen

 • Nadverindledning med vekselsang – se salme 438

 • O du Guds Lam – se salme 439

 • Bøn – Menigheden svarer: Amen

 • Fadervor – Menigheden svarer: Amen

 • Indstiftelsesord - Menigheden står op

 • Altergang – herunder synges en salme

 • Efter altergangen synges det sidste vers af altergangssalmen

 • Bøn – Menigheden svarer: Amen

 • Aronitisk velsignelse - Menigheden står op
  Menigheden svarer: Amen, amen,amen

 • Udgangssalme

 • Udgangsbøn

 • Udgangsmusik (orgel)