Kirkebil

Til gudstjenesterne kan der rekvireres kirkebil for gangbesværede ved henvendelse til:
Kirkekontoret på tlf. 75 62 13 93
(mandag-fredag kl. 9-13, torsdag tillige kl. 16-18)
 

For gangbesværede er der mulighed for at få kørsel med kirkebil direkte fra ens bopæl til Vor Frelsers Kirke og tilbage.
Bestilling af kirkebil sker ved henvendelse til kirkekontoret på tlf. 75 62 13 93 senest om fredagen kl. 12.00 forinden.