Menighedsrådets arbejde

* Når man sidder i menighedsrådet, er den vigtigste opgave at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse, og man er forpligtet på at fremme kirkens liv og vækst.

* Menighedsrådet beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens aktiviteter. Det kan for eksempel være det diakonale arbejde, børne- og ungdomsarbejdet eller arbejdet med kirkens medier.

* Menighedsrådet er med til  værne om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar, og står for renoveringer og vedligehold. 

* Menighedsrådet er med til at gennemgå og godkende liturgiens indhold i gudstjenesten.

* Ansættelserne i kirken er en af menighedsrådets aller væsentligste opgaver, da medarbejderne er den udfarende kraft, og dem der tegner menigheden udadtil sammen med menighedsrådet. Ved præsteansættelse er menighedsrådet indstillingsmyndighed.

* Repræsentanter fra menighedsrådet med til at bestyre kirkegården.

* Sidste tirsdag i hver måned bliver menighedsråsdmøde afholdt fra kl. 17.15 og to til tre timer frem. Det er forventet at medlemmerne møder frem. Menighedsrådet består af 14 medlemmer

 

"I praksis er der ofte to indfaldsvinkler til at arbejde i menighedsrådet. Kirkens forkyndelse og trosliv og de administrative, økonomiske og bygningsmæssige opgaver": Henning Frederiksen 

 

I valgperioden fra november 2020 - november 2024 har kirken to fokuspunkter: 

1) Renovering og udvidelse af sognehus 

2) Forberedelse af 800-års jubilæet i 2025

 

Når en person bliver valgt ind i et menighedsråd afgiver vedkommende menighedsrådsløftet, som lyder:

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Henvendelse vedrørende:
    • Kirken
    • Sognehuset
    • Ledige stillinger som kirkefunktionær

skal rettes til menighedsrådet.

Vor Frelsers Sogns Menighedsråd:

Almindelig E-post: 8053@sogn.dk

 

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på

www.retsinformation.dk

Sikker E-post: Vor Frelsers Sogns menighedsråd