Menighedsrådsmøder og referater

Menighedsrådet mødes sidste tirsdag hver måned kl. 16.30 og to til tre timer frem.

Alle medlemmer af menighedsrådet kan komme med punkter til dagsordenen, som bliver lavet ca. en uge inden. 

Mødet indledes som oftest af punktet "hvad lever vi for", hvor et menighedsrådsmedlem på skift har 20 minutter til at fortælle om et selvvalgt emne, som på en eller anden måde har relation til kirken. 

Det er på menighedsrådsmøderne at alle emner bliver diskuteret og vedtaget, og nye idéer og tiltag kan spring ud herfra. 

Der er nedsat en hel del udvalg, og menighedsrådsmedlemmerne kan melde sig til at varetage de områder de brænder mest for. Udvalgene er: musikudvalg, museumsudvalg, menighedsplejen, aktivitetsudvalg, kunstudvalg, kirke- sogneudvalg, Getsemane-kirkeudvalg, kirkegårdsbestyrelsen, forretningsudvalg, liturgiudvalg. 

Referaterne fra møderne kan rekvireres på kirkekontoret.

   Menighedsrådets møder

Referat