Som følge af branden i Vor Frelsers Kirke den 22. august 2018 holdes gudstjenesterne i stedet på Vestre Kapel, Silkeborgvej 40, kl. 10

 

 

For gangbesværede er der mulighed for at få kørsel med kirkebil direkte fra ens bopæl til Vestre Kapel og tilbage.
Bestilling af kirkebil sker ved henvendelse til kirkekontoret på tlf. 75 62 13 93 senest om fredagen kl. 12.00 forinden.

 

_______________________________________________________

Arkiv

 

Hver søndag kl. 10.00 er der gudstjeneste (højmesse) i Vor Frelsers Kirke.

Under prædiken kan der forekomme: "Kirketid for børn". Primært de gange hvor vi på forhånd er opmærksomme på, at der vil være børn tilstede under gudstjenesten.

"Kirketid for børn" er et tilbud om aktivitet til børnene under prædiken.