Ungdomskoret øver onsdage kl. 16.00-18.30 ved Kevin Laplante