• Klokkeringning

 • Introitus: Davidssalme 103: Lov Herren, alt hvad han skabte! Min sjæl, lov Herren!

 • Indgangsbøn

 • 1. salme (indgangssalme)

 • Præsten siger: Herren være med jer

 • Menigheden svarer: Og Herren være med dig

 • Litani (vekselsang mellem præst og kor):
  Præsten: Vor Gud og Fader i Himlen, det er også vores sorg, at vi ikke er, som du havde tænkt dig: åbne og givende, fyldt af tillid og kærlighed. Et mørke har kastet sin skygge over verden, en ond vilje har vakt noget i os som ikke er fra dig. Det sidder som en gåde i vort sind, en blindhed i vore øjne.
  Koret: Min sjæl har fundet hvile i stilhed hos Gud, alene der er min ro. Her i hans nærhed finder jeg håb, Herren giver mig liv.
  Præsten: Vi forstår ofte ikke vore handlinger, at vi kan nægte andre kærlighed. Og dog er vi skabt af dig, og længes efter klarhed og forløsning. Du er en nådig Gud! Du fortsætter din skabelse for at føre dit værk til ende.
  Koret: Min sjæl har fundet hvile i stilhed hos Gud, alene der er min ro. Her i hans nærhed finder jeg håb, Herren giver mig liv.
  Præsten: Bryd det ondes magt, og læg verdens sår. Tilgiv os; og vend os om, så vi igen bliver åbne og givende, fyldt at tillid og kærlighed.
  Koret: Min sjæl har fundet hvile i stilhed hos Gud, alene der er min ro. Her i hans nærhed finder jeg håb, Herren giver mig liv.

 • Bøn

 • Læsning fra Det gamle Testamente (høres stående)

 • Salme

 • Læsning fra Det nye Testamente (høres stående)

 • Trosbekendelsen

 • 3. salme (salme før prædiken

 • Bøn

 • Præsten siger: Dette hellige evangelium skriver evangelisten NN

 • Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab

 • Evangelielæsning (høres stående)

 • Prædiken og kirkebøn

 • Motet (korsang)

 • Apostolsk velsignelse (modtages stående)

 • 4. salme (salme efter prædiken)

 • Evt. dåb og dåbssalme

 • Nadverindledning med vekselsang – se salme 438

 • Salme 203, vers 1: O du Guds Lam uskyldig

 • Bøn – menigheden svarer: Amen

 • Fadervor – menigheden svarer: Amen

 • Indstiftelsesord

 • Altergang – herunder salmesang

 • Efter altergang synges et eller flere vers af altergangssalmen

 • Bøn – menigheden svarer: Amen

 • Præsten siger: Herren være med Jer.

 • Menigheden svarer: Og Herren være med dig

 • Aronitisk velsignelse (modtages stående)

 • Menigheden svarer: Amen, amen,amen

 • 5. salme (udgangssalme)

 • Udgangsbøn

 • Udgangsmusik (orgel)